Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1BqlWIumjPCD

Media – czwarta władza?

Źródło: licencja: CC 0.

Monteskiusz jest autorem zasady trójpodziału władz. Podzielił on władzę na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Obecnie do monteskiuszowskiej triady można dołożyć kolejny element – media, które określa się mianem czwartej władzy. Czy tak jest w rzeczywistości?

Twoje cele
  • Omówisz funkcje mediów.

  • Przeanalizujesz przykłady kontroli władzy przez media.

  • Wskażesz przypadki ograniczania praw mediów.

  • Wyjaśnisz rolę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Rzeczypospolitej Polskiej.

  • Rozstrzygniesz, czy poziom krytycyzmu mediów jest zależny od ich orientacji politycznej.