Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Rib9uF4RhssVW

0897 Jak obliczyć energię wiązania dla dowolnego izotopu?

Czy to nie ciekawe?

Ważną wielkością opisującą jądro atomowe jest jego energia wiązania, która mówi nam, ile energii należy dostarczyć do jądra, aby rozbić je na jego poszczególne składniki, czyli nukleony. Pojęcie energii wiązania odnosi się jednak nie tylko do jądra atomowego, ale do każdego układu związanego, np. atomu, czy cząsteczki. W tych e‑materiałach porównamy energię wiązania jądra atomowego z energią wiązania elektronów w atomie.

Twoje cele

W tym e‑materiale:

  • dowiesz się, czym jest energia wiązania,

  • poznasz metody obliczania energii wiązania różnych układów związanych,

  • zrozumiesz, dlaczego masa układu związanego jest mniejsza od sumy mas jego swobodnych składników,

  • oszacujesz energię całkowitej jonizacji atomu węgla oraz energię wiązania jego jądra,

  • poznasz i ocenisz argumenty przemawiające za poglądem, że całkowita energia wiązania atomu jest w przybliżeniu równa energii wiązania jego jądra,

  • zrozumiesz, dlaczego deficyt masy jest miarą energii wiązania układu.