Aktualności

Kształcenie na odległość

Programy nauczania i scenariusze zajęć do kształcenia ogólnego

Epodręczniki PO KL

Katalog Zasobów Dodatkowych

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość”


Wsparcie użytkownika

Filmy instruktażowe i instrukcje

Poradnik dla użytkownika

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami

Filmy instruktażowe i instrukcje
Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj

Pogoda to ogół zjawisk atmosferycznych, występujących na danym obszarze, w określonym czasie. Obserwacji pogody dokonuje się w stacjach meteorologicznych, gdzie meteorolodzy podczas swojej pracy dokonują pomiarów składników pogody. Wszystkie składniki pogody możemy zmierzyć za pomocą różnych przyrządów znajdujących się w ogródkach meteorologicznych.

m0a3844fd45d2e908_1523277071686_0
Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem należy wiedzieć, że:

  • woda występuje w trzech stanach skupienia;

  • woda zmienia swoją postać pod wpływem temperatury;

  • należy ubierać się odpowiednio do pogody i pory roku.

Nauczysz się
  • określać składniki pogody;

  • nazywać i rozpoznawać przyrządy służące do pomiaru składników pogody;

  • charakteryzować przyrządy, jakie znajdują się na terenie ogródków meteorologicznych.

Zgłoś problem