Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Udostępnij materiał Zapisz jako PDF
RyVpYC7WZN5Ui

Jak definiujemy ciepło przemiany fazowej?

Czy to nie ciekawe?

Zmiany stanu skupienia są przemianami fazowymi. Wiąże się z nimi pobieranie albo oddawanie ciepła. Często nie wystarczy wiedzieć, że ciepło zostało w jakiejś przemianie fazowej pobrane czy oddane, ale ważna jest ilość tego ciepła. Do obliczenia ciepła potrzebnego do zajścia przemiany używamy wielkości zwanej ciepłem przemiany fazowej. Jak tę wielkość definiujemy, dowiesz się z tego e‑materiału.

R1FOQYkJ15sXW
Piec hutniczy
Twoje cele
  • dowiesz się, jak jest zdefiniowane ciepło przemiany fazowej,

  • poznasz definicję ciepła topnienia,

  • dowiesz się, że ciepło topnienia jest równe ciepłu krzepnięcia,

  • poznasz definicję ciepła parowania i skraplania,

  • zastosujesz definicję ciepła topnienia do obliczania ciepła pobranego przez ciało podczas procesu topnienia,

  • zastosujesz definicję ciepła topnienia do obliczania ciepła oddanego przez ciało podczas procesu krzepnięcia,

  • przeanalizujesz procesy towarzyszące przekazywaniu ciepła do lodu.