Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R5s5IpNkO2iah

Pogrzeb kapitana Meyznera Juliusza Słowackiego jako przykład wiersza żałobnego

Édouard Manet, Pogrzeb, ok. 1867
Źródło: licencja: CC 0 1.0.
Jerzy Starnawski Słowacki we wspomnieniach współczesnych

W kilka minut później oddech chorego począł się stawać coraz trudniejszym i rzadszym: widocznie zbliżało się konanie. Podtrzymywana na mym ręku głowa jego stawała się coraz bezwładniejszą, śmiertelna bladość pokryła oblicze, ale dziwna pogoda opromieniła w chwili zgonu twarz konającego, i jakby zadatek wiekuistego pokoju, pozostała na niej i po śmierci. Ciężka walka żywota zakończyła się tryumfem prawdy i miłości. Oto jest słaby szkic tej wzniosłej chwili, co i  na moje życie wpłynęło też zbawiennie.

wprowa Źródło: Jerzy Starnawski, Słowacki we wspomnieniach współczesnych, Wrocław 1956, s. 206.

Tak ostatnie momenty życia Juliusza Słowackiego opisywał w jednym z listów Zygmunt Szczęsny FelińskiFelińskiZygmunt Szczęsny Feliński. Śmierć fascynowała romantyków. Uznawano ją za jeden z bardziej tajemniczych aspektów życia człowieka. Stała się popularnym motywem literackim oraz przedmiotem rozważań romantycznych filozofów. Opisywano ją na różne sposoby, nie zawsze była to piękna śmierć. Dramatyczne realia śmierci bohatera walczącego o wolność ojczyzny w powstaniu listopadowym zostały upamiętnione w wierszu żałobnym Juliusza Słowackiego Pogrzeb kapitana Meyznera.

Twoje cele
  • Opiszesz okoliczności śmierci i pogrzebu kapitana Józefa Meyznera.

  • Wskażesz cechy liryki funeralnej w wierszu Pogrzeb kapitana Meyznera.

  • Wyjaśnisz, czemu może służyć deheroizacja bohatera narodowego.

  • Porównasz wymowę wiersza Juliusza Słowackiego z obrazem Władysława Podkowińskiego Marsz żałobny.

Feliński