Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj
R4cQ7wF1Ds1tk

Czy oddziaływania między indywiduami mają wpływ na właściwości fizyczne substancji?

Czy wiesz, że gekony wykorzystują siły van der Waalsa, by bez trudu wspinać się po powierzchni?
Źródło: licencja: CC BY 2.0, dostępny w internecie: www.flickr.com.

Metan to prosty związek organiczny o wzorze CHIndeks dolny 4. Jest węglowodorem nasyconym, głównym składnikiem gazu ziemnego. Jego temperatura wrzenia wynosi -161,48°C, natomiast w warunkach pokojowych jest gazem. Pochodną metanu – czyli związkiem o podobnej budowie – jest metanol, o wzorze grupowym CHIndeks dolny 3OH. Ma już jednak zupełnie inne właściwości fizyczne: w warunkach pokojowych jest cieczą. Jego temperatura wrzenia wynosi 64,7°C, czyli prawie sto stopni więcej niż metan. Masy cząsteczkowe obu związków różnią się o 16 jednostek masy atomowej. Różnica wynika z obecności atomu tlenu, jednak jest ona zbyt mała, by móc wpłynąć na stan skupienia związku. W tym rozdziale zastanowisz się, dlaczego pozornie podobne związki mają różne właściwości fizyczne.

Twoje cele
  • Porównasz oddziaływania międzycząsteczkowe.

  • Zaproponujesz oddziaływania międzycząsteczkowe w danych substancjach.

  • Określisz w cząsteczce grupy odpowiedzialne za oddziaływania międzycząsteczkowe.

  • Wyjaśnisz pojęcie „polarność cząsteczki”.