Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R12xSfhdAYHt4

0755 Fale poprzeczne

Czy to nie ciekawe ?

Większość fal obserwowanych w przyrodzie można zaklasyfikować do jednego z dwóch rodzajów: fale poprzeczne lub fale podłużne. Czasem możemy obserwować je jednocześnie, na przykład poprzeczna fala na strunie szarpniętej przez gitarzystę wywołuje podłużną falę akustyczną w pudle rezonansowym gitary. Fale takie mogą pojawić się też jednocześnie z jakiegoś innego powodu, przykładowo wybuchowi wulkanu towarzyszy rozchodzenie się z różną prędkością fali sejsmicznej poprzecznej i podłużnej, co jest podstawą jednej z metod lokalizacji odległego miejsca wybuchu.

Fale poprzeczne charakteryzują się tym, że wywołują w ośrodku materialnym, w którym się rozchodzą (na strunie, membranie głośnika, w krysztale itp.) przemieszczenia prostopadłe do kierunku biegu fali. Ten rodzaj fal zostanie omówiony w tym e‑materiale.

Twoje cele

W tym e‑materiale

  • dowiesz się, co odróżnia fale podłużne od poprzecznych,

  • poznasz przykłady fal poprzecznych wytwarzanych w laboratorium i w naturze,

  • zrozumiesz podstawowe pojęcia charakteryzujące fale w kontekście fal poprzecznych,

  • przeanalizujesz, jak rozkładają się siły w ośrodku, w którym rozchodzi się fala poprzeczna,

  • wykonasz eksperyment, w którym zaobserwujesz fale poprzeczne o różnym kształcie.