Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

W wyniku nasilającego się kryzysu gospodarczego społeczeństwo niemieckie zaczęło coraz bardziej krytykować demokratyczny system rządów oraz gospodarkę liberalną. Na początku lat trzydziestych dwudziestego wieku poziom bezrobocia wzrósł w Niemczech do 6 mln ludzi. Sytuacja ta sprzyjała zwiększeniu popularności radykalnych partii politycznych. Na fali tej popularności władzę w kraju przejęła Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników (NSDAP), której przewodził Adolf Hitler.

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem należy wiedzieć:

  • jakie były okoliczności powstania Republiki Weimarskiej;

  • z  jakimi trudnościami borykało się społeczeństwo niemieckie w  dwudziestoleciu międzywojennym;

  • co oznacza termin dyskryminacja;

  • kim był Adolf Hitler.

Nauczysz się
  • charakteryzować mechanizm działania dyskryminacji (na podstawie ćwiczenia niebieskoocybrązowoocy amerykańskiej nauczycielki Jane Eliot);

  • dostrzegać zależność pomiędzy wielkim kryzysem a dojściem Hitlera do władzy;

  • omawiać politykę Hitlera po objęciu władzy w 1933 roku;

  • opisywać politykę dyskryminacyjną wobec Żydów;

  • wyjaśniać, czym były i jaki miały cel ustawy norymberskie;

  • wyjaśniać pojęcie noc kryształowa.