Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Obok historii badającej dzieje państw i społeczeństw istnieje także mikrohistoria. Zajmuje się ona poznawaniem losów zwykłych, szarych ludzi i ma ścisły związek z antropologią. Szczupłość źródeł historycznych bardzo utrudnia poznanie życia i działalności ludzi w odległych wiekach. Współczesny rozwój technologii daje z kolei wiele możliwości nie tylko poznania dziejów indywidualnych jednostek, ale i przedstawienie ich szerokiej publiczności. Przykładem takiego działania jest projekt Human autorstwa Yanna Arthusa‑Bertranda.

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem należy wiedzieć:

  • czym zajmuje się historia;

  • jakie nauki pomocnicze wspomagają pracę historyka.

Nauczysz się
  • definiować pojęcia mikrohistoria i antropologia;

  • wyjaśniać, co jest przedmiotem zainteresowania tych dziedzin nauki;

  • opisywać i oceniać wpływ multikulturalizmu i wojny kultur na funkcjonowanie współczesnych społeczeństw;

  • przedstawiać dokonania Yanna Arthusa‑Bertranda.