Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Na Ziemi obserwujemy duże zróżnicowanie form życia. Nazywa się je różnorodnością biologiczną. Jest ona bardzo ważna dla wszystkich organizmów żywych, w tym także dla człowieka. Niestety ludzie wywierają coraz większy wpływ na środowisko przyrodnicze, często działając na jego niekorzyść. Z tego powodu, aby zachować różnorodność przyrodniczą, powinniśmy zadbać o jej ochronę.

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem należy umieć:

  • definiować pojęcie przyroda;

  • wymienić ożywione i nieożywione elementy przyrody.

Nauczysz się
  • czym jest bioróżnorodność;

  • podawać przykłady zagrożeń bioróżnorodności;

  • zdefiniować wybrane formy ochrony przyrody (pomnik przyrody, rezerwat przyrody, park narodowy, park krajobrazowy);

  • określać funkcje różnych form ochrony przyrody;

  • rozpoznawać typy organizacji ochrony przyrody.