Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Okres rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego to czas rozkwitu oświecenia w Polsce. Niestety szlachta coraz mniej interesowała się sprawami publicznymi, dbając tylko o własne dobro i ulegając wpływom magnaterii. Sytuację tę wykorzystali sąsiedzi Rzeczypospolitej, siłą dokonując rozbiorów. Ich skutkiem był upadek państwa.

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem należy:

  • posługiwać się właściwie określeniem czasy stanisławowskie;

  • wiedzieć, jakie reformy przeprowadził Stanisław August Poniatowski;

  • znać prawa kardynalne i znaczenie ich wprowadzenia;

  • wiedzieć,czym była konfederacja barska.

Nauczysz się
  • jakie były przyczyny rozbiorów Rzeczypospolitej;

  • kto i kiedy dokonał rozbiorów;

  • oceniać sytuację międzynarodową Rzeczypospolitej w czasach stanisławowskich;

  • kiedy i w jakich okolicznościach została uchwalona Konstytucja 3 maja;

  • jakie reformy wprowadziła Konstytucja 3 maja.