Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Spożywane przez nas produkty i napoje składają się z co najmniej jednej substancji chemicznej. Bywają wśród nich takie, które mogą szkodliwie wpływać na nasz organizm, a nawet stanowić śmiertelne zagrożenie. Nazywamy je toksycznymi. Obok nich istnieją jednak substancje – leki – które wspomagają organizm człowieka w walce z chorobami.  

Istota działania danej substancji na organizm jest związana z jej strukturą chemiczną i właściwościami fizykochemicznymi oraz ilością wprowadzoną do organizmu.

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem należy umieć:

  • odróżniać właściwości chemiczne od fizycznych;

  • wskazywać różnice we właściwościach fizycznych i chemicznych;

  • charakteryzować właściwości fizykochemiczne wybranych substancji.

Nauczysz się
  • wskazywać negatywne skutki działania niektórych substancji na organizm człowieka;

  • określać czynniki wpływające na lecznicze i toksyczne właściwości substancji chemicznych;

  • wyjaśniać, jak stosowanie różnych substancji w nadmiernej ilości szkodzi zdrowiu człowieka;

  • uzasadniać konieczność ścisłego przestrzegania zasad zażywania leków według zaleceń lekarza.