Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Rządy targowiczan oraz zwierzchnictwo ambasadorów rosyjskich w okrojonej w wyniku II rozbioru Rzeczypospolitej (1793) spowodowały, że koła patriotyczne w kraju i na emigracji przygotowywały się do powstania, zawiązując rozgałęziony spisek. Jego ośrodek mieścił się w Dreźnie i w Lipsku, gdzie Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj i Tadeusz Kościuszko utworzyli sprzysiężenie. Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania była odmowa zredukowania liczebności I Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Narodowej przez Antoniego Madalińskiego. Na wodza wyznaczono Tadeusza Kościuszkę, który 24 marca 1794 roku na krakowskim rynku zaprzysiągł akt powstania. Datę tę uznaje się za początek insurekcji kościuszkowskiej.

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem należy wiedzieć:

  • kim był Tadeusz Kościuszko oraz jak przysłużył się Polsce i Stanom Zjednoczonym;

  • w jakim celu uchwalono Konstytucję 3 maja i jakie były jej idee;

  • czym była konfederacja targowicka;

  • kiedy i w jakich okolicznościach dokonano drugiego rozbioru Polski.

Nauczysz się
  • wyjaśniać znaczenia pojęć: insurekcja, powstanie, kosynier, uniwersał;

  • identyfikować postaci Tadeusza Kościuszki, Wojciecha Bartosa (Głowackiego), Jana Kilińskiego, Jakuba Jasińskiego;

  • wymieniać przyczyny wybuchu powstania kościuszkowskiego;

  • wskazywać na mapie miejsca bitew pod Racławicami, Szczekocinami, Maciejowicami;

  • rozpoznawać strój i broń kosynierów;

  • opowiadać o historii powstania Panoramy Racławickiej.