Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RB7kBoMPNk8MQ

Instytucjonalizacja partii politycznych w Polsce

Źródło: domena publiczna.

Materiał jest częścią serii „Inne spojrzenie”.

Pierwsze ugrupowania polityczne na ziemiach polskich zaczęły kształtować się pod koniec XIX wieku. Wówczas ziemie polskie znajdowały się pod władzą niedemokratycznych państw, które dokonały rozbioru Polski w końcu XVIII wieku. Początek kształtowania się ugrupowań to równocześnie brak instytucji demokratycznych, które mogłyby zaabsorbować ich aktywność polityczną. Dlatego początkowo w prawodawstwie państw rozbiorczych, ale również w prawodawstwie odrodzonej Rzeczpospolitej nie zostały uwzględnione rozwiązania określające funkcjonowanie partii. Ich rola jednak wzrastała, dlatego doszło również do wprowadzenia do konstytucji i ustaw regulacji związanych z powstawaniem i funkcjonowaniem partii politycznych.

Twoje cele
  • Scharakteryzujesz pojęcie i fazy instytucjonalizacji partii politycznych.

  • Ocenisz okoliczności i przyczyny powstawania norm prawnych regulujących działania partii politycznych w Polsce.

  • Porównasz system partyjny przed 1989 i po 1989 roku i wskażesz przyczyny zmian.