Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Rx8qWsu3bQbhg

Harmonijny rozwój czy droga ku przepaści? Przyczyny niepowodzeń gospodarczych w latach 70.

I sekretarz KC PZPR Edward Gierek w rozmowie z kombajnistą w PGR Szeszno.
Źródło: M. Langda, PAP, 1976.

W grudniu 1970 r., po krwawo stłumionych protestach robotników i odsunięciu Władysława Gomułki, I sekretarzem KC PZPR został Edward Gierek. Wybór ten miał pomóc władzom w uspokojeniu nastrojów społecznych i złagodzeniu napiętej sytuacji w kraju. Wprowadzane podwyżki cen na towary konsumpcyjne oraz obniżki płac wywoływały bowiem masowe protesty.

Gierek osobiście uczestniczył w spotkaniach z robotnikami, próbując zyskać ich poparcie dla wprowadzanych reform – programu budowy „drugiej Polski”. Program ten miał poprawić sytuację materialną społeczeństwa, a jednocześnie wspierać rozwój przemysłu. Na spotkaniu ze stoczniowcami w Gdańsku w styczniu 1971 r. padło słynne pytanie: „No to jak, towarzysze, pomożecie?”. Jednak mimo podjętych przez władze prób nie wszystko się udało. Dekada rządów Edwarda Gierka zaczęła się wprawdzie dla polskiej gospodarki okresem krótkiego wzlotu, ale zakończyła ciężkim upadkiem i kryzysem.

Twoje cele
  • Wyjaśnisz hasło Edwarda Gierka „Aby Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatniej”.

  • Wyjaśnisz, dlaczego niektórzy Polacy tak dobrze wspominają rządy Edwarda Gierka, a inni widzą w nich początek kryzysu gospodarczego.

  • Wskażesz kilka absurdów gospodarki PRL.

  • Wyciągniesz wnioski z danych statystycznych, sprawiając, by liczby zaczęły opowiadać historię.