Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Udostępnij materiał Zapisz jako PDF

W czasie przeglądania atlasu Polski z pewnością nie raz zdarzyło Ci się natrafić na mapę przedstawiającą rozmieszczenie ludności. Pewnie bez trudu udałoby Ci się wskazać kilka cech charakteryzujących gęstość zaludnienia. Jednak, czy wiesz, jakie czynniki zadecydowały o obecnej koncentracji ludności w Polsce? Aby je poznać, należy dokonać analizy zmian w rozmieszczeniu ludności, do których doszło w ciągu ostatnich stu lat.

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem należy umieć:

  • wymienić ważne wydarzenia historyczne, jakie miały miejsce w Polsce od okresu międzywojennego do dziś

  • dokonać ogólnej charakterystyki demograficznej ludności Polski (np. wiek, płeć, wykształcenie)

  • opisać aktualną sytuacją ekonomiczną i polityczną w kraju

  • wyjaśnić, czym jest gęstość zaludnienia

Nauczysz się
  • analizować mapy tematyczne

  • analizować dane GUS i Banku Danych Lokalnych od 1945 roku do czasów współczesnych

  • opisywać na podstawie map gęstości zaludnienia rozmieszczenie ludności w Polsce

  • wymieniać i wyjaśniać przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia ludności Polski związane z czynnikami przyrodniczymi, historycznymi i ekonomicznymi

  • wykazywać rolę czynników kształtujących nierównomierne rozmieszczenie ludności w Polsce w wybranych okresach historycznych