Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1Bv0MzWfzQvA

Dane wrażliwe i ich ochrona

Jak dbasz o bezpieczeństwo swoich danych osobowych? Czy w ogóle o tym myślisz, korzystając codziennie z internetu? Czym w ogóle są dane osobowe?

Pojęcie danych osobowych to fundament, na którym opiera się prawo dotyczące ich ochrony. Ustawodawca dokonał podziału danych osobowych na zwykłe i szczególnie chronione (tzw. dane wrażliwe). Jak zabezpieczać te dane, aby nie wpadły w niepowołane ręce?

Badanie 1
R1QPUV0nJBQOD
Czy przejmujesz się tym, co podmioty przetwarzające dane osobowe robią z twoimi danymi? Możliwe odpowiedzi: 1. tak, 2. nie
Twoje cele
  • Wyjaśnisz, co to są dane osobowe wrażliwe.

  • Wskażesz przykłady danych osobowych wrażliwych.

  • Przeanalizujesz sytuacje, kiedy przetwarzanie danych wrażliwych jest legalne.