Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RZQ5gvOhp4f8L

Zastosowanie wartości funkcji trygonometrycznych kąta ostrego w kontekście realistycznym

Źródło: dostępny w internecie: Obraz emememy z Pixabay.
RVRQgFCfQIghr1
Źródło: Adam Bichler, dostępny w internecie: www.unsplash.com.

Tales (640‑546 p.n.e.) jeden z „siedmiu mędrców” Grecji, będąc już w podeszłym wieku, wybrał się do Egiptu, gdzie zmierzył wysokość piramid za pomocą długości cienia. Według legendy wbił w ziemię kij o znanej długości i gdy długość cienia była równa długości kija, zmierzył długość cienia rzucanego przez piramidę.

W tym materiale zastosujemy funkcje trygonometryczne kąta ostrego w zadaniach z kontekstem realistycznym.

Twoje cele
  • Wykorzystasz definicje funkcji trygonometrycznych kąta ostrego do rozwiązywania trójkątów.

  • Obliczysz kąty trójkąta i długości jego boków.

  • Zastosujesz funkcje trygonometryczne do wyznaczania długości odcinków w figurach płaskich.

  • Korzystając z tablic trygonometrycznych lub kalkulatora, znajdziesz przybliżone wartości funkcji trygonometrycznych lub wartości kątów.