Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Wprowadzenie

Prawo to jedno z podstawowych warunków sprawnego funkcjonowania społeczeństwa. Znajomość podstawowych zasad prawnych jest gwarancją utrzymania porządku w państwie. Dlatego każdy obywatel ma obowiązek wiedzieć, jakie normy prawne są obowiązujące i zgodnie ze starożytną zasadą ignorantia iuris nocet nie może tłumaczyć się nieznajomością prawa.

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem należy wiedzieć:

  • jakie osiągnięcia w dziedzinie prawa miały cywilizacje starożytne, państwa średniowiecza oraz epoki nowożytnej;

  • jakie jest znaczenie prawa dla funkcjonowania społeczeństwa.

Nauczysz się
  • wyjaśnisz, czym jest prawo i przedstawisz jego podstawowe funkcje;

  • przedstawisz przebieg postępowania karnego;

  • scharakteryzujesz zasady odpowiedzialności karnej nieletnich;

  • przedstawisz uprawnienia policjantów oraz swoje prawa w kontakcie z tymi służbami;

  • scharakteryzujesz prawa przysługujące polskiemu obywatelowi za granicą w przypadku, gdy popełnił przestępstwo lub stał się jego ofiarą.