Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
RUGgAFNrKDD1L

0718 Paramagnetyki

Czy to nie ciekawe?

Substancje w różny sposób wpływają na pole magnetyczne, w którym się znalazły. Na ogół ich działanie jest znikome. Znikomy, wręcz niezauważalny wobec tego jest też wpływ pola magnetycznego na nie. Do wyjątków należą ferromagnetyki, które potrafią wzmocnić pole magnetyczne nawet setki tysięcy razy, i które w widoczny sposób są wciągane w obszar silniejszego pola magnetycznego – na przykład przyciągane do bieguna magnetycznego magnesu.

Tak więc widok animacji z magnesem zbierającym tłuszcz z talerzy w reklamie środka do mycia naczyń jest prawdziwie rozśmieszający - tłuszcz nie jest ferromagnetykiem.

R14lBZKWZa8F7
Rys. a. Paramagnetykiem o stosunkowo silnych właściwościach jest ciekły tlen. Tu tlen wylewany na bieguny silnego magnesu gromadzi się w obszarze między biegunami. [Źródło: https://www.portalnaukowy.edu.pl]

W tym e‑materiale poznasz bliżej grupę magnetyków, które w minimalnym stopniu wzmacniają pole magnetyczne. Zwane są paramagnetykami. Na Rys. a pokazano zachowanie się ciekłego tlenu w pobliżu biegunów magnesu. Przyczynę takiego zachowania zrozumiesz studiując niniejszy e‑materiał.

Twoje cele

W tym e‑materiale:

  • dowiesz się, w jaki sposób badamy wpływ różnych substancji na wartość wektora indukcji magnetycznej,

  • zapoznasz się z podziałem substancji na grupy w zależności od rodzaju i wielkości wpływu na wartość indukcji magnetycznej,

  • dowiesz się, które substancje są paramagnetykami,

  • zrozumiesz, dlaczego substancje paramagnetyczne wzmacniają pole magnetyczne i dlaczego nie można namagnesować ich trwale,

  • obliczysz wartość indukcji magnetycznej wewnątrz paramagnetyka w obecności zewnętrznego pola mangetycznego,

  • przewidzisz zachowanie paramagnetyka w obecności magnesu.