Aktualności

Kształcenie na odległość

Programy nauczania i scenariusze zajęć do kształcenia ogólnego

Epodręczniki PO KL

Katalog Zasobów Dodatkowych

Gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość”

Materiały partnerów


Filmy instruktażowe i instrukcje

Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj

Wprowadzenie

W centrum zainteresowania pozytywistów znalazły się problemy zwykłych ludzi, pochodzących z ludu, biednych. Aleksander Kostis, Matula pomarli, ok. 1867.
Source: domena publiczna.

Nowela oznacza „nowość” (wł. novella), czyli nikomu wcześniej nieznaną fabułę. Ludzie od zawsze łaknęli intrygujących opowieści osadzonych w świecie, który ich otaczał – lubili je tworzyć i przekazywać innym. Korzenie tego rodzaju utworów sięgają starożytności i łączą się z tradycją przekazu ustnego, a ich popularność utwierdzały przez wieki takie dzieła, jak Księga tysiąca i jednej nocy (IX‑X w.) czy Dekameron Boccaccia (XIV w.). Największy rozkwit nowelistyki polskiej nastąpił w drugiej połowie XIX stulecia, w pozytywizmie. Nowele stały się wtedy nie tylko poczytnym gatunkiem literackim, lecz służyły także wyrażaniu poglądów i podejmowaniu trudnych kwestii społecznych.

Your goals
  • Odróżnisz nowelę od innych gatunków epiki.

  • Opiszesz charakterystyczne cechy noweli.

  • Rozpoznasz elementy poetyki noweli w krótkich utworach epickich polskich pisarzy pozytywistycznych.

  • Zanalizujesz strukturę noweli i omówisz ją na wybranym przykładzie.

Zgłoś problem