Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj

Wkrótce po tym, gdy Maria Skłodowska‑Curie wraz z mężem Piotrem Curie odkryła rad, zapanowała niesłychana wręcz moda na ten pierwiastek – rad dodawano m.in. do kosmetyków, past do zębów, produktów spożywczych, używano do wyrobu świecących w ciemnościach zegarków.

Dopiero potem zrozumiano, że promieniotwórczość, która czyni rad tak wyjątkowym pierwiastkiem, powoduje także, że jego stosowanie może być niebezpieczne dla zdrowia i życia. Czy to jednak oznacza, że należy bać się promieniotwórczości? Spróbujmy znaleźć odpowiedź na to pytanie.

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem należy wiedzieć:

  • że jądro atomowe składa się z protonów i neutronów;

  • że izotopy to atomy tego samego pierwiastka, które różnią się od siebie liczbą neutronów;

  • że izotopy mogą być trwałe lub nietrwałe (ulegają rozpadowi, któremu towarzyszy promieniowanie).

Nauczysz się
  • wyjaśniać pojęcia: izotop promieniotwórczy, pierwiastek promieniotwórczy;

  • omawiać pozytywne i negatywne zastosowania promieniotwórczości;

  • omawiać najważniejsze dokonania Marii Skłodowskiej‑Curie.