Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1LHLdpEAg7Ky

0512 Jaką pracę należy wykonać, aby przemieścić ładunek w polu elektrycznym?

Czy to nie ciekawe?

Przesuwanie ładunku w polu elektrycznym jest bardzo podobne do przemieszczania ciała obdarzonego masą w polu grawitacyjnym. Potencjał elektryczny możemy wyobrazić sobie jako wzgórze, po którym musimy wtoczyć piłkę. Jednorodne pole elektryczne jest jak równia pochyła, nieważne w którym jej miejscu jesteśmy, na każdym odcinku wykonamy zawsze tę samą pracę. Pole centralne jest jak wzgórze, które na początku jest bardzo łagodne, jednak już po chwili robi się bardzo strome, a nieco dalej przypomina pionową ścianę.

Te analogie wynikają z faktu, że oba pola: elektrostatyczne i grawitacyjne, są polami zachowawczymi. Wykonując pracę przeniesienia cząstki w takim polu, zmieniamy jej energię potencjalną.

Twoje cele

Pracując z tym e‑materiałem:

  • dowiesz się, w jaki sposób potencjał elektryczny pozwala nam wyznaczyć pracę przemieszczania ładunku elektrycznego w polu elektrycznym,

  • poznasz metodę wyznaczania pracy przemieszczania ładunku w polu jednorodnym i centralnym,

  • zobaczysz, jak możemy wyznaczyć pracę potrzebną do obrócenia dipola elektrycznego.