Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1VuMmUyKo8fA
Albert Brument, Pracownia kowalska, końcówka XIX wieku

Kowal Leopolda Staffa – młodopolska oda do młodości?

Albert Brument, Pracownia kowalska, końcówka XIX wieku
Źródło: Wikimedia Commons, domena publiczna.

Adam Mickiewicz zawarł w Odzie do młodości nadzieje i marzenia pokolenia romantyków. Utwór wyrażał braterską jedność, zgodnie z ideałami francuskiej rewolucji, nawoływał do wspólnego działania na rzecz lepszego jutra. Kilkadziesiąt lat później pokolenie Młodej Polski kierowało się odmiennymi ideami: od wspólnego dobra ważniejsza była wolność jednostki i nieskrępowany rozwój indywidualności. Te przekonania znalazły oddźwięk w sonecie Leopolda Staffa Kowal, który rozpoczynał debiutancki tom poety. Kowal to wiersz programowy, który stanowi zarys tematyki całego tomu i nawiązuje tytułem do łacińskiej sentencji „Suae quisque fortunae faber est” („Każdy jest kowalem swego losu”).

Twoje cele
  • Umieścisz twórczość Leopolda Staffa na tle literatury Młodej Polski.

  • Rozpoznasz główne wątki poruszane przez Staffa w debiutanckim tomie poetyckim.

  • Opiszesz postawę podmiotu lirycznego sonetu Kowal.

  • Porównasz idee wyrażone w sonecie KowalOdzie do młodości Adama Mickiewicza.