Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj

Wśród wód występujących na kuli ziemskiej wyróżniamy wody słone i słodkie. Choć wody słodkie stanowią niespełna 3% całości zasobów wodnych na Ziemi, pełnią one bardzo ważną rolę w życiu ludzi, zwierząt i roślin. Jeziora, rzeki, stawy czy bagna to dom dla wielu organizmów wodnych
i lądowych. Zbiorniki wodne, zarówno naturalne, jak i te zbudowane przez człowieka, są dla nas również niezastąpionym miejscem wypoczynku i relaksu.

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem należy wiedzieć, że:

  • woda występuje w trzech stanach skupienia;

  • zasoby wody na Ziemi dzielimy na słone i słodkie;

  • wody powierzchniowe dzielimy na wody stojące i płynące.

Nauczysz się
  • rozróżniać zbiorniki wodne od cieków wodnych;

  • podawać przykłady naturalnych i sztucznych cieków i zbiorników wodnych;

  • opisywać w jaki sposób jeziora przemienia się w mokradło;

  • przedstawiać rolę zbiorników i cieków wodnych w życiu człowieka.