Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1GWpXSICYqu3

0453 Jak definiujemy ciepło molowe?

Czy to nie ciekawe?

Ciepło właściwe to ciepło potrzebne do ogrzania 1 kg ciała o 1 ° C . Kilogram jest umowną jednostką. Po prostu przyjęto masę konkretnego ciała za wzorzec jednostki masy.

RZeOm9Pn5krOu
Fot. a. Spalanie węgla

Zastanówmy się, na czym polega zwiększanie temperatury. Temperatura jest miarą średniej energii kinetycznej cząsteczek, z których składa się ciało. Przekazywanie energii w formie ciepła i zwiększanie temperatury oznacza zwiększanie energii kinetycznych cząsteczek. Zmiana średniej energii kinetycznej zależy od tego, ilu - w sumie - cząsteczkom została przekazana energia. Podobnie, gdy rozdzielimy 100 zł między 100 osób, każdy dostanie średnio 1 zł. Ale gdy tych osób będzie tylko 10, to każdy dostanie średnio 10 zł.

Alternatywną wobec masy miarą ilości substancji będzie liczba cząsteczek. Jednostką takiej miary jest mol. Jak definiujemy 1 mol i czym jest ciepło molowe dowiesz się z tego e‑materiału.

Twoje cele
  • dowiesz się, czym jest mol,

  • poznasz liczbę Avogadra,

  • dowiesz się, jak zdefiniowane jest ciepło molowe,

  • zastosujesz definicję ciepła molowego do obliczania zmiany temperatury podczas pobierania lub oddawania przez ciało ciepła,

  • zastosujesz definicję ciepła molowego do obliczania ciepła pobranego lub oddanego podczas zmiany temperatury,

  • zrozumiesz, dlaczego wartość ciepła właściwego zależy od liczby cząsteczek w 1 kg i dlatego do porównania własności różnych substancji lepiej służy ciepło molowe,

  • uzasadnisz pogląd, że im większe ciepło molowe substancji, tym trudniej zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę tej substancji.