Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

By dowiedzieć się, na czym polega różnica między pogodą a klimatem, musimy poznać elementy określające ich stan. Wartości tych elementów są kształtowane pod wpływem różnych czynników, które powinniśmy znać, aby poprawnie odczytywać i interpretować wykresy klimatyczne.

Już wiesz

Przed zapoznaniem się z e‑materiałem należy umieć:

  • wymienić elementy pogody na podstawie własnych obserwacji;

  • wskazywać na mapie świata miejsca zróżnicowane pod względem temperatury;

  • korzystać z termometru i poprawnie interpretować zmiany wartości temperatury powietrza.

Nauczysz się
  • analizować i interpretować wykresy klimatyczne;

  • poprawnie wskazywać zależności między klimatem a czynnikami, które go kształtują;

  • wyjaśniać jakie zastosowania mają poszczególne przyrządy mierzące stan elementów pogody.