Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
R1AeqKrsfrQV8

O czym mowi I zasada termodynamiki?

Czy to nie ciekawe?

Zasadą nazywamy w fizyce prawidłowość stwierdzoną doświadczalnie, która według aktualnego stanu wiedzy obowiązuje zawsze i wszędzie. Przykładem może być zasada zachowania energii, która mówi, że energia nie może znikać ani pojawiać się, tylko przemienia się z jednej postaci w inną. Przyjmujemy tę zasadę za prawdziwą, ponieważ nigdy żadne doświadczenie ani obserwacja jej nie zaprzeczyło.

RmLOc8fUDxSCM
Fot. a.

A o czym mówi I zasada termodynamiki? Wyjaśnia ona, w jaki sposób może zmienić się energia wewnętrzna ciała, oraz podaje sposób na obliczenie tej zmiany.

Twoje cele
  • Poznasz definicję energii wewnętrznej,

  • Dowiesz się, jakie są sposoby zmiany energii wewnętrznej,

  • Zrozumiesz, na czym polega przekazywanie energii na poziomie mikroskopowym, czyli wymiana ciepła,

  • Zrozumiesz, na czym polega przekazywanie energii na poziomie makroskopowym, czyli przez wykonanie pracy,

  • Przeanalizujesz różne procesy termodynamiczne, aby wyjaśnić w jakich procesach zmienia się energia potencjalna, a w jakich energia kinetyczna cząsteczek,

  • Zastosujesz I zasadę termodynamiki do obliczania zmiany energii wewnętrznej w różnych procesach termodynamicznych.