Wspólnie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji zachęcamy do udziału w projekcie grantowym dotyczącym wsparcia placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w związku z prowadzeniem kształcenia na odległość. Działanie realizowane jest w partnerstwie z Centrum Informatycznym Edukacji, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Nabór wniosków będzie prowadzony w rundach. Pierwsza rozpoczyna się już dziś, 17 listopada. Zapraszamy!

R1bQCnqnMUE8m

Głównym celem projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” jest podniesienie jakości doskonalenia i wspieranie nauczycieli prowadzących zdalną edukację. Działania obejmują kadrę pedagogiczną zarówno w przedszkolach i szkołach, jak i w placówkach doskonalenia nauczycieli oraz bibliotekach pedagogicznych.

Projekt ukierunkowany został na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID‑19 przez zapewnienie możliwości prowadzenia edukacji na odległość w przypadku ponownego czasowego zamknięcia części szkół i przedszkoli.

W ramach działań przeprowadzony będzie konkurs grantów dla organów prowadzących publiczne placówki doskonalenia nauczycieli (pdn) i biblioteki pedagogiczne (bp), w zakresie poniższych kategorii:

Kategoria 1. Doposażenie w sprzęt i szkolenia dla kadry pdn i bp oraz szkolenia dla nauczycieli (128 grantów).

Kategoria 2. Doposażenie w sprzęt dla pdn i bp oraz szkolenia dla nauczycieli (64 granty).

Kategoria 3. Szkolenia dla kadry pdn i bp oraz szkolenia dla nauczycieli (22 granty).

Kategoria 4. Szkolenia dla nauczycieli (20 grantów).

Nabór wniosków grantowych będzie prowadzony w rundach. Pierwsza runda rozpoczyna się 17 listopada 2020 r.

Więcej na stronie https://www.ore.edu.pl/2020/11/dokumentacja‑konkursowa‑w-ramach‑projektu‑grantowego/