Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Ćwiczenie 1
Ćwiczenie 2
Ćwiczenie 3

Które czasowniki nie pozwalają stwierdzić, kto wykonuje czynność? Powiedz dlaczego. Przypomnij sobie, jak nazywamy takie formy czasownika.

Ćwiczenie 4
Ćwiczenie 5
Ćwiczenie 6
Ćwiczenie 7
Ćwiczenie 8
Ćwiczenie 9
Ćwiczenie 10

Rozwiążcie rebusy. Określcie osobę i liczbę otrzymanych czasowników. Zapiszcie je tutaj lub w zeszytach.

Ćwiczenie 11

Ułóżcie zdania z czasownikami odczytanymi z rebusów. Zapiszcie je tutaj lub w zeszytach.