Zgłoś uwagi
Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał

Przydatną opcją niektórych edytorów tekstu jest możliwość wstawienia do dokumentu tekstowego równań opisujących zależności matematyczne, fizyczne, czy statystyczne. Umożliwia to wbudowany do programu edytor równań. Zobacz możliwości edytorów równań na przykładzie programów MS Word 2013 i Writer LibreOffice.

Sprawdź, czy program, z którego korzystasz ma dołączony edytor równań. Uruchom go a następnie, wykorzystując odpowiednie struktury, zbuduj potrzebną zależność.

Ćwiczenie 1

W dowolnym edytorze tekstu napisz przedstawione zależności matematyczne i fizyczne. Skorzystaj z wbudowanego edytora równań. Wybierz właściwą strukturę i uzupełnij ją symbolami. Plik zapisz pod nazwą Wzory. Jeśli masz problem z rozwiązaniem zadania, skorzystaj ze wskazówki i filmu.

  1. Zapisz wzór przedstawiający drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym:

  2. Zapisz wzór na prędkość:

  3. Zapisz wyrażenie algebraiczne, a następnie uprość je:

  4. Zapisz równanie i rozwiąż je: