Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał

Do zaproponowanych w poprzednim rozdziale zadań dotyczących projektowania wykresów możesz również wykorzystać tabele. Tabele, podobnie jak wykres, tworzy się bezpośrednio w programie do tworzenia prezentacji lub wstawia gotowe z edytora tekstu lub arkusza kalkulacyjnego. Są one analogiczne do tych, które już znasz ze szkoły podstawowej. Tabela umożliwi ci uporządkowanie danych oraz poprawi czytelność przekazu.

Poniższa ilustracja slajdu przedstawia przykładowy efekt wstawienia tabeli.

RprQu02s7nxDW1
Źródło: Izabela Dubaniewicz, licencja: CC BY 3.0.

Wstawioną tabelę możesz później edytować, np.: wpisać inne dane, zmieniać wygląd i sposób wyświetlania.

RCeLU1rQmCoV51
Źródło: Izabela Dubaniewicz, licencja: CC BY 3.0.

Zobacz, jakie jeszcze efekty możesz uzyskać w wyniku modyfikowania tabel.

Ćwiczenie 1

Wstaw tabelę do wykonywanej przez ciebie prezentacji.
Sprawdź, jak możesz to zrobić w twoim programie do tworzenia prezentacji. Zwróć uwagę, że operacja ta jest bardzo podobna do wstawiania tabel w edytorze tekstu. Jeśli masz problem z wykonaniem tego ćwiczenia, przeczytaj instrukcję lub poszukaj odpowiedzi w e‑podręczniku do klasy piątej. Te treści znajdziesz w rozdziale dotyczącym edycji tekstu.

Wskazówka

Aby wstawić tabelę na slajdzie w prezentacji:

  • Wybierz slajd, w którym chcesz wstawić tabelę.

  • Odszukaj narzędzia do wstawiania tabeli.

  • Wybierz typ tabeli i wpisz dane.

  • Sformatuj tabelę.

  • W miarę potrzeby zmień rozmiar tabeli, położenie na slajdzie i jej styl.

ihl769cs2M_d5e196
Zapamiętaj!

W prezentacji możesz wstawiać i modyfikować tabele wykonane bezpośrednio w programie do tworzenia prezentacji lub wykonane w innym programie. Istnieje możliwość połączenia danych w tabeli z danymi źródłowymi.