Zgłoś uwagi
Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał

Kolejne tajniki tworzenia prezentacji poznasz, projektując ją i rozwiązując napotkane problemy. Możesz skorzystać z podpowiedzi zamieszczonych w podręczniku. Nowe treści zostaną przedstawione na przykładzie prezentacji o Brazylii. Jest to jeden z krajów Ameryki Południowej, o którym uczysz się na lekcjach geografii.

Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności.

Ćwiczenie 1

Przyporządkuj narzędzie do opisu.

Ćwiczenie 2

Pobierz załącznik z prezentacją i popraw ją, stosując zasady tworzenia prezentacji oraz dokonaj zmian zgodnie z poleceniami. Zapisz zmieniony plik.

MS PowerPoint:
LibreOffice Impress
  1. Dokonaj poprawek zgodnie z zasadami projektowania prezentacji (zmień położenie i rozmiar elementów, dobierz kolorystykę oraz tło).

  2. Na pierwszym slajdzie wstaw pasującą ilustrację, a na ostatnim ilustrację i napis Bibliografia lub Źródła informacji.

  3. Sformatuj ilustracje dodając na przykład obramowania.

  4. Wstaw przyciski akcji.

  5. Dołącz animację wejścia do wybranych obiektów.

  6. Wybierz efekt przejścia slajdów.

Wskazówka
Pokaz prezentacji z przykładowym rozwiązaniem ćwiczenia