Zgłoś uwagi
Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał
Już wiesz

Przypomnij sobie, jak w arkuszu kalkulacyjnym tworzyliście bazę danych. Wiesz już, że kolumny tabeli tworzą pola bazy danych, a wiersze są rekordami. Umiesz już sortować dane oraz wybierać rekordy spełniające określone kryterium poprzez stosowanie filtrowania w polach.

Ćwiczenie 1

Sprawdź, czy potrafisz utworzyć bazę danych w arkuszu kalkulacyjnym. Przypomnij sobie, jak tworzona była tabela z danymi w arkuszu kalkulacyjnym. Utwórz tabelę zawierającą dane o państwach, ich powierzchni, ludności i stolicy państwa. Dane znajdziesz w Internecie lub w rocznikach statystycznych.
Jeżeli potrafisz przygotować bazę danych w arkuszu kalkulacyjnym dostępnym w waszej pracowni komputerowej, zrealizuj zadanie samodzielnie, jeżeli nie pamiętasz, jak to zrobić, przypomni ci to zamieszczona animacja.
Utwórz w programie dostępnym w twojej pracowni komputerowej skoroszyt o tytule państwa, a w nim arkusz kalkulacyjny dane statystyczne.

Tworzenie bazy danych w arkuszu kalkulacyjny
Import danych z plików tekstowych.
Ćwiczenie 2

Samodzielnie uzupełnij bazę danych Państwa o dane dotyczące ludność stolicy oraz kontynentu na którym są położone. Posortuj bazę tak aby stolice o największej ludności znajdowały się na początku listy. Wybierz korzystając z filtrów tylko państwa z Europy o liczbie ludności powyżej 30 milionów.

Nauczysz się

W rozdziale tym dowiecie się, co to jest baza danych. Dowiecie się również, jak utworzyć bazę danych, wprowadzić, zmodyfikować lub usunąć dane oraz wyszukać potrzebne informacje. Bazy danych są podstawowym narzędziem umożliwiającym gromadzenie danych we współczesnym, zinformatyzowanym świecie. Wykorzystywane są w dużych instytucjach finansowych, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, instytucjach i urzędach państwowych, firmach telekomunikacyjnych, hipermarketach, ale także w niewielkich firmach czy sklepach osiedlowych.