Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Ten materiał nie może być udostępniony Zapisz jako PDF

Edytor tekstu nie jest już dla ciebie tajemnicą. Wykorzystując jego podstawowe możliwości, potrafisz przygotować wiele różnych dokumentów.

Rih0bcXUGcSzw1
Źródło: CP, licencja: CC BY 3.0.
Nauczysz się
 • zredagować dokumenty tekstowe i modyfikować je,

 • sformatować tekst zgodnie z jego przeznaczeniem,

 • zastosować symbole, indeks górny, dolny, wersaliki i kapitaliki,

 • uatrakcyjniać wygląd dokumentów tekstowych poprzez wprowadzanie elementów graficznych, zdjęć oraz tekstów ozdobnych,

 • zaprojektować, wstawić do dokumentu i sformatować tabelę,

 • zastosować style tabeli,

 • podzielić tekst na kolumny,

 • sprawdzić poprawność ortograficzną i gramatyczną, dobierając odpowiednie narzędzia programu,

 • rozplanować dokument na stronie, ustawić marginesy,

 • zapisać dokumenty tekstowe,

 • wydrukować dokument tekstowy.

Ćwiczenie 1

Sprawdź swoje umiejętności. Wykonaj poniższe zadanie lub inne, wskazane przez nauczyciela.

 1. W edytorze tekstu przygotuj pisemną wypowiedź – napisz kilka zdań na dowolny temat np. opisz swoje wspomnienia z wakacji. Tekst sformatuj następująco: czcionka Arial, rozmiar 12, kolor czarny. Linie tekstu wyjustuj. Ustaw interlinię na 1,5 wiersza.

 2. Pod tekstem podpisz się - napisz swoje dane: imię, nazwisko, klasę. Ten fragment tekstu sformatuj następująco: tekst zapisz kapitalikami, czcionka Times New Roman, rozmiar 11, kolor ciemnoszary. Tekst wyrównaj do prawego marginesu.

 3. W prawym górnym rogu kartki, zapisz dane szkoły: nazwę i adres. Ten fragment tekstu sformatuj następująco: tekst zapisz wersalikami, czcionka Times New Roman, rozmiar 11, kolor ciemnoszary. Tekst wyrównaj do prawego marginesu.

 4. Nadaj tytuł swojej pracy. Wykorzystaj do tego celu galerię tekstów dostępną w edytorze, w którym pracujesz, np. WordArt lub Fontwork. Wybierz wzór pasujący do treści. Tytuł przesuń do środka strony nad tekstem głównym.

 5. Treść tekstu głównego podziel na dwie kolumny.

 6. Pod tekstem wykonaj rysunek, korzystając z kształtów wbudowanych w edytor, w którym pracujesz. Wybierz kilka elementów i sformatuj je, m.in. ustal rozmiar, wypełnij kolorami. Zgrupuj wstawione elementy, aby stanowiły jeden obiekt. Ustaw go na stronie tak, by był otoczony tekstem.

 7. Zapisz plik pod nazwą Wakacje.

Pora na poznanie bardziej zaawansowanych możliwości edytorów tekstu, które pomogą ci wykonać jeszcze ciekawsze w formie i treści dokumenty tekstowe.

Nauczysz się
 • stosować w dokumentach tekstowych tabulatory, wielopoziomowe listy punktowane i numerowane,

 • sortować tekst w tabeli w zależności od różnych kryteriów,

 • modyfikować układ tekstu zawierającego grafikę i tabele,

 • poruszać się po dokumencie wielostronicowym,

 • wyszukiwać i zmieniać frazy w dokumencie,

 • stosować przypisy w tekście,

 • wstawiać i formatować nagłówki i stopki oraz numery stron,

 • zmieniać ustawienia wydruku strony i właściwości drukarki,

 • zapisywać dokumenty tekstowe w różnych formatach.