Wróć do informacji o e-podręczniku Ten materiał nie może być udostępniony Wydrukuj
Nauczysz się
 • Rozpoznawać ikony programów do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych.

 • Tworzyć zbiór arkuszy kalkulacyjnych w skoroszycie.

 • Wprowadzać dane do arkusza kalkulacyjnego.

 • Formatować komórki.

 • Projektować proste formuły.

 • Wykonywać proste wykresy.

 • Sortować dane w tabeli według jednego kryterium.

Już wiesz, że zadaniem pierwszych komputerów było wykonywanie skomplikowanych obliczeń matematycznych. Dzięki odpowiednim programom możesz obliczyć koszty realizacji projektu lub wycieczki, a także policzyć średnią ocen wszystkich uczennic i uczniów w klasie lub w szkole, a następnie przedstawić je w postaci wykresu. Dzięki wykresom możesz w łatwy sposób porównać osiągnięte przez kolegów wyniki w organizowanych rozgrywkach sportowych. Wykonanie tych obliczeń i zestawień graficznych umożliwi ci arkusz kalkulacyjny.
Na rynku komputerowym istnieją arkusze kalkulacyjne różnych producentów. Wszystkie one jednak mają tę samą specyfikę działania. Poznanie jednego z nich pozwoli ci w łatwy sposób skorzystać z innych tego typu programów. Do najbardziej znanych należą:

 • Microsoft Office Excel,

 • OpenOffice Calc,

 • LibreOffice Calc,

 • Numbers.

Zwróć uwagę na ich ikony. Pomogą ci one odnaleźć arkusz kalkulacyjny zainstalowany na twoim komputerze.

RCQvy1X3XnQo61
Źródło: Jarosław Koludo, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 1

Odszukaj i uruchom arkusz kalkulacyjny, który został zainstalowany na twoim komputerze. Porównaj jego okno z interaktywnym ekranem przykładowego programu.

R1VxE8AIYSuXU1
Interaktywny ekran przykładowego programu
Źródło: Jarosław Koludo, licencja: CC BY 3.0.
Ważne!

W podręczniku możesz zapoznać się z możliwościami arkusza kalkulacyjnego prezentowanymi w wybranych przykładach, wybierając jeden z dwóch programów: Excel z pakietu MS Office lub Calc z pakietu Libre Office.

Obszar roboczy arkusza podzielony jest na komórki, które zostały utworzone w wyniku przecięcia się oznaczonych odpowiednio literami i liczbami kolumn i wierszy. Każda komórka ma swój unikatowy adres składający się z numeru kolumny i numeru wiersza, widocznych w ich nagłówkach. Na przykład komórka B23 powstała na przecięciu kolumny B i wiersza 23. Po wskazaniu jednej z nich staje się ona aktywna i przygotowana do wprowadzania i modyfikowania danych. W jednym dokumencie zwanym skoroszytem może funkcjonować wiele arkuszy. Są one widoczne w dolnej części ekranu w postaci zakładek.

Ćwiczenie 2

Otwórz nowy skoroszyt i utwórz w nim siedem arkuszy. Każdy z nich nazwij kolejnym dniem tygodnia. Do wykonania zadania odszukaj odpowiednie funkcje, które pomogą ci wykonać to zadanie. Jeżeli napotkasz trudności, skorzystaj ze wskazówki.

Wskazówka

Aby przygotować w skoroszycie siedem arkuszy o nazwach dni tygodni, wykonaj zapisane poniżej czynności.

 1. Otwórz nowy skoroszyt.

 2. Sprawdź, ile arkuszy jest w nim utworzonych.

 3. Utwórz kolejne arkusze, korzystając najczęściej z przycisku Wstaw arkusz dostępnego obok zakładek istniejących arkuszy.

 4. Za pomocą prawego przycisku myszy wywołaj menu kontekstowe, a z niego wybierz Zmień nazwę. W podświetlonym polu wpisz nową nazwę arkusza, tzn. kolejny dzień tygodnia.

 5. Jeżeli pomylisz kolejność wpisywania nowych nazw, możesz zmienić kolejność arkuszy, przeciągając ich zakładki w odpowiednie miejsce.

 6. Zapisz skoroszyt pod nazwą tydzień.

Wybierz program Excel lub Calc i obejrzyj film
Microsoft ExcelifkQmzRgLJ_d198e123Microsoft Excel
LibreOffice CalcifkQmzRgLJ_d198e129LibreOffice Calc

ifkQmzRgLJ_d198e123
ifkQmzRgLJ_d198e129