Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Udostępnij materiał Zapisz jako PDF
R1GvniN9dFCXg11
Okładka - skarb Źródło: pixabay, licencja: CC 0.
pixabay, licencja: CC 0
1
Ćwiczenie 1
Rm3kl9CAlkCAZ1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 2
RyG4N8Zf3vhpw11
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3
R7cBsfrn75a6p11
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 4
R11aR3IPOEf7l1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 5
  • Wymień skarby, jakie można gromadzić na ziemi.

  • Narysuj w zeszycie sznur pereł, w każdej perle zanotuj nazwę duchowego skarbu, który pomaga człowiekowi osiągnąć szczęście.

Ćwiczenie 6
RttwDlGZP9zjV11
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 7

Przyjrzyjcie się fotografii. Jak sądzicie, czy dzieci czują się bogate, czy mają swoje skarby? Co jest ich bogactwem? Porozmawiajcie.

RgVBVkbkCbygS11
pixabay, licencja: CC 0
Ćwiczenie 8

Zastanów się, jak ważne dla ciebie są podane niżej wartości. Co postawisz na pierwszym miejscu, a co jest mniej istotne? Jeżeli chcesz, możesz to zadanie wykonać z przyjaciółmi – stwórzcie waszą wspólną listę najważniejszych pojęć.

R42BBqXgK7nim1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 9

Wyjaśnij, korzystając ze słownika wyrazów obcych, znaczenie podanych słów:

  • filantropia

  • charytatywny

  • wolontariusz

  • altruizm

Ćwiczenie 10

Jaki związek z bogactwem mają słowa wymienione w poprzednim ćwiczeniu?

Ćwiczenie 11

Jakie znasz organizacje charytatywne? Wymień kilka.

Ćwiczenie 12

Napisz, czym zajmuje się wybrana organizacja charytatywna.