Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał

Projektując tabelę w arkuszu kalkulacyjnym, wypełniasz je często wieloma danymi. Niektóre z nich stanowią uporządkowany zbiór. Najlepszym przykładem jest wypełnienie kolejnych komórek tabeli kolejnymi liczbami całkowitymi, kolejnymi dniami tygodnia lub kolejnymi miesiącami. Programy do projektowania arkuszy kalkulacyjnych mają mechanizmy ułatwiające wprowadzenie tego typu danych, zwanych seriami danych.
Obejrzyj filmy pokazujące, jak można najszybciej wypełnić arkusz seriami danych.
LibreOffice CalcimV1VvPHQ7_d223e82LibreOffice Calc
Microsoft ExcelimV1VvPHQ7_d223e88Microsoft Excel

Ćwiczenie 1

Wykonaj samodzielnie kalendarz na bieżący rok. Od ciebie zależy, w jaki sposób go zaprojektujesz. Może on wyglądać podobnie, jak ten na poniższej ilustracji.

Ruvm0pNOGTJ851
Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, licencja: CC BY 3.0.

Jeśli masz problemy z wykonaniem zadania, skorzystaj ze wskazówki.

Wskazówka

Aby zaprojektować kalendarz, postępuj według poniższej instrukcji.

  1. Zaprojektuj tabelę zgodną z liczbą dni w miesiącu, na każdy miesiąc przeznacz dwie kolumny.

  2. W wierszu, w którym będą znajdowały się nazwy miesięcy, scal po dwie komórki na każdy miesiąc, zgodnie z załączonym rysunkiem.

  3. Wstaw do pierwszej scalonej komórki słowo styczeń (na rysunku jest to komórka A3).

  4. Zaznacz wypełnioną komórkę A3, chwyć uchwyt wypełniania komórki i przeciągnij poziomo w prawo, aż do pojawienia się nazwy grudzień.

  5. Wpisz do komórki B4 pierwszy numer dnia miesiąca, a więc 1.

  6. Zaznacz wypełnioną komórkę B4, chwyć uchwyt wypełniania i z wciśniętym klawiszem Ctrl i przeciągnij pionowo w dół, aż do pojawienia się liczby zgodnej liczbą dni w miesiącu, a więc w przypadku stycznia 31.

  7. Poprzednie polecenie wykonaj dla wszystkich miesięcy.

  8. Sprawdź, jakim dniem tygodnia był 1 stycznia i wpisz tę nazwę do komórki A4; w przypadku roku 2016 jest to piątek.

  9. Zaznacz komórkę A4, chwyć uchwyt wypełniania i przeciągnij pionowo w dół, aż do ostatniego dnia miesiąca.

  10. Poprzednie polecenie wykonaj dla wszystkich miesięcy.

Ćwiczenie 2

Przygotuj tabelę do odnotowywania średnich temperatur w każdym miesiącu. Nazwy miesięcy wypełnij za pomocą mechanizmu wypełniania serią danych. Możesz wzorować się na następującej ilustracji. Przygotowaną tabelę zachowaj. Będzie ona wykorzystana do dalszych zadań.

R17w0RputXkwv1
Źródło: Anna Koludo, Katarzyna Koludo-Durkiewicz, licencja: CC BY 3.0.

Przyjrzyj się programowi, którego używasz do projektowania arkuszy kalkulacyjnych i sprawdź, jakie istnieją inne możliwości wypełniania komórek serią danych.

imV1VvPHQ7_d223e82
imV1VvPHQ7_d223e88
imV1VvPHQ7_d5e239
Zapamiętaj!

Wśród wielu mechanizmów usprawniających konstruowanie tabel w arkuszu kalkulacyjnym istnieją takie, które automatycznie wypełniają kolejne komórki arkusza danymi występującymi w określonym porządku. Są to mechanizmy do wypełniania arkusza seriami danych. Do serii danych należą: nazwy dni tygodnia, nazwy miesięcy i matematycznie uporządkowane liczby (np.: kolejne liczby całkowite, kolejne liczby parzyste, kolejne liczby nieparzyste.