Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał
A
Ćwiczenie 1

W koszyku znajdują się owoce: jabłka, gruszki i brzoskwinie, razem jest ich 18. Brzoskwiń jest dwa razy mniej niż jabłek, ale o dwie więcej niż gruszek. Oblicz, ile jest w tym koszyku każdego rodzaju owoców.

A
Ćwiczenie 2

Magda brała udział w szkolnej akcji „Góra złota”. Przekazała na ten cel 135 monet, wśród których były tylko monety jednogroszowe, dwugroszowe i pięciogroszowe. Przy czym monet jednogroszowych było dwa razy mniej niż dwugroszowych. Cała kwota przekazana w ten sposób przez dziewczynkę to 2 zł 65 gr. Ile monet pięciogroszowych zebrała Magda?

A
Ćwiczenie 3

Pewna liczba dwucyfrowa ma następujące własności

  • cyfra dziesiątek tej liczby jest o 1 większa od cyfry jedności,

  • jeżeli tę liczbę podzielimy przez sumę jej cyfr, to w wyniku otrzymamy 6 i resztę 1.

Jaka jest suma cyfr tej liczby?

A
Ćwiczenie 4

Testowana jest nowa, automatyczna linia technologiczna do produkcji pewnego detalu. Automaty, które są do niej włączone, mogą pracować na dwóch różnych poziomach wydajności.
Uruchomiono 48 automatów, które, pracując na pierwszym poziomie wydajności, miały przez 21 godzin wyprodukować ustaloną partię detali. Po 9 godzinach 3 automaty wyłączono, a pozostałe przełączono na drugi poziom wydajności, zwiększając ją w ten sposób o 28%.
Po ilu godzinach pracy przy zwiększonej wydajności wyprodukowano ustaloną partię detali?

A
Ćwiczenie 5

Suma jedenastu kolejnych liczb naturalnych jest równa 176. Która z tych liczb jest największa?

A
Ćwiczenie 6

Szkolne koło sportowe zorganizowało konkursowe zawody w rzutach do kosza z odległości 7,5 metra. Każdy zawodnik oddawał 10 rzutów. Za celny rzut przyznawano 8 punktów, a za każdy rzut niecelny odbierano 3 punkty. Czy można było w ten sposób uzyskać

  1. 47 punktów,

  2. 63 punkty?

A
Ćwiczenie 7

Zmieszano 3 kg cukierków czekoladowych i 5 kg cukierków toffi. Za kilogram mieszanki trzeba zapłacić 9,50 zł. Gdyby zmieszać 5 kg takich cukierków czekoladowych i 3 kg cukierków toffi, to jeden kilogram mieszanki kosztowałby 10,50 zł.
Ile kosztuje kilogram mieszanki otrzymanej z 3 kg cukierków czekoladowych i 2 kg cukierków toffi?

B
Ćwiczenie 8

Na tarczy zegara wskazówki minutowa i godzinowa

R1ArHUJTHbYV3
A
Ćwiczenie 9

Zapis dziesiętny pierwszej liczby sześciocyfrowej zaczyna się z lewej strony cyfrą 4. Jeżeli tę cyfrę przestawimy na ostatnie miejsce zapisu dziesiętnego, to otrzymamy drugą liczbę sześciocyfrową, która jest cztery razy mniejsza od pierwszej liczby. Znajdź te liczby.

A
Ćwiczenie 10

Mateusz mówi do Piotra: „Mam 3 razy więcej lat niż ty miałeś, kiedy ja miałem tyle lat, ile ty masz teraz. Kiedy osiągniesz mój wiek, będziemy mieli łącznie 112 lat. Ile lat ma obecnie Mateusz, a ile Piotr?

A
Ćwiczenie 11

Małgosia ma zbiór 434 znaczków pocztowych. W tym zbiorze jest 6 razy więcej znaczków polskich niż zagranicznych. Ile znaczków zagranicznych ma Małgosia?

A
Ćwiczenie 12

Suma trzech liczb jest równa 90. Znajdź te liczby, jeżeli druga jest 2 razy większa od pierwszej, ale o 5 mniejsza od trzeciej.