Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
A
Ćwiczenie 1

Na rysunku zaznaczono długości boków trójkąta prostokątnego. Jeden z kątów ostrych tego trójkąta ma miarę α.

RxVxOs06a1DhZ1

Wówczas

RAY9kfnAenN8W
A
Ćwiczenie 2

Jeżeli α=30°β=45°, to

RYk5v71lqO1Os
A
Ćwiczenie 3

W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają długości 47, a mniejszy z kątów ostrych ma miarę α. Wówczas

R171GckGcuwBD
A
Ćwiczenie 4

Jeżeli α=49°, to

R1AgWdzsAbBXm
A
Ćwiczenie 5

Prawdziwa jest równość

RAKURaPJni3wl
A
Ćwiczenie 6

Kąt α jest ostry oraz sinα=0,1. Wówczas

R1GjM9IcFAi5P
B
Ćwiczenie 7

Kąt α jest ostry oraz cosα=sin38°. Wynika z tego, że

RwiD7j0gS5wPZ
B
Ćwiczenie 8

W trójkącie prostokątnym kąty ostre αβ spełniają zależność α=4β. Wówczas

RIvlZiiF35jeO
B
Ćwiczenie 9

W trójkącie równoramiennym ABC podstawa AB ma długość 30, a każde z ramion ma długość 25. Oznaczmy miary kątów ABCACB odpowiednio przez α2β. Wtedy

R1NCmj0krD3aF
Możliwe odpowiedzi: 1. cosα = 0,6 , 2. sinβ = 0,96 , 3. tgα · tgβ = 1
B
Ćwiczenie 10

W trapezie prostokątnym ABCD o podstawach ABCD kąty przy wierzchołkach AD są proste. Bok AD jest dwa razy dłuższy od boku CD i trzy razy krótszy od boku AB. Wtedy

RvC2ZujqEjW55
A
Ćwiczenie 11

Na rysunku podano długości boków i zaznaczono kąt ostry α trójkąta prostokątnego.

RTmsgnfWwpz8u1

Wtedy

RK7aWqMIzscxQ
A
Ćwiczenie 12

Na rysunku podano długości dwóch boków i zaznaczono kąt ostry trójkąta prostokątnego.

R1Z4CyOsUpuDv1

Wtedy

R10lrVl05QGhg
A
Ćwiczenie 13

Na rysunku podane są długości przyprostokątnych trójkąta prostokątnego, którego jeden z kątów ostrych jest równy α.

R1VW6oRRmYwGu1

Wówczas

RsXupBGWuHAvs
A
Ćwiczenie 14

Liczba 2tg60° +3 cos45°sin30°jest równa

R1DxupcBUXZ6J
A
Ćwiczenie 15

Kąt α jest ostry i tgα=23. Wtedy

RqTql2LN5vi1X
B
Ćwiczenie 16

W trójkącie prostokątnym dane są kąty ostre α=28°β=62°. Wtedy cosα+sinβsinβ-3cosα równa się

RgsXSgdWxbRdb