Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał
A
Ćwiczenie 1

Dane są punkty A=(3, 0)B=(2, 5). Przekształcając odcinek AB w symetrii względem osi Ox, otrzymamy

R1PByH528tWnR
A
Ćwiczenie 2

Dane są punkty A=(2, 3), B=(1, 1)C=(3, 0). Przekształcając trójkąt ABC w symetrii względem osi Oy, otrzymamy trójkąt, którego jeden z wierzchołków

ReFipWaO3v1uU
A
Ćwiczenie 3

Punkt S=(2,4) jest środkiem okręgu o promieniu 4. Przekształcając ten okrąg w symetrii względem osi Ox, otrzymamy

RT6BYlBUI6GhP
A
Ćwiczenie 4
R1UCEt1obUQ9C1
Zadanie interaktywne.
B
Ćwiczenie 5

Osie OxOy są osiami symetrii prostokąta ABCD, w którym A=(7, 6). Wówczas

RTtCGINgPwSCD
B
Ćwiczenie 6

Oy jest osią symetrii trapezu KLMN, w którym K=(5, 11) oraz L=(8, 9). Wynika z tego, że

R125bGlPKIKdJ
A
Ćwiczenie 7

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f.

RvLt3VpedbBTM1

Wskaż wzór funkcji, której wykres przedstawiony jest na rysunku I.

R1RRwF79Rkos21
RqZI0klAgm2VR
A
Ćwiczenie 8

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f.

RvLt3VpedbBTM1

Wskaż wzór funkcji, której wykres przedstawiony jest na rysunku II.

RSHLUin8aK3481
R13KooSwumcQn
A
Ćwiczenie 9

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f.

RvLt3VpedbBTM1

Wskaż wzór funkcji, której wykres przedstawiony jest na rysunku III.

R11v73e87UQNj1
R2wSgX0ZlCGAQ
A
Ćwiczenie 10

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f.

R18XvNS6tYcEt1

Wskaż wzór funkcji, której wykres przedstawiony jest na rysunku I.

R176luJvl6Vqh1
RWmLkE1cXa1Xu
A
Ćwiczenie 11

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f.

R18XvNS6tYcEt1

Wskaż wzór funkcji, której wykres przedstawiony jest na rysunku II.

RF6X3trLg2cpn1
R1blBTzf6BVQU
A
Ćwiczenie 12

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f.

R18XvNS6tYcEt1

Wskaż wzór funkcji, której wykres przedstawiony jest na rysunku III.

RYzBVbopZXC151
R1X03rVkrirki
A
Ćwiczenie 13

Funkcja f określona jest wzorem fx=x4-4x3.

R1Q7VGMTk621w
A
Ćwiczenie 14

Wśród podanych niżej funkcji są takie, których wykres jest symetryczny względem osi Oy. Wskaż te funkcje.

R14IuHC5gkIqN
C
Ćwiczenie 15

Dana jest funkcja fx=ax3+bx2.

R18cqnUhDM34F
A
Ćwiczenie 16

Dane są punkty A=1, 2, B=1, -2, C=-1, 2, D=-2, -1. Wskaż odcinek, którego osią symetrii jest oś Oy.

RCP68Mi6PRzRc
A
Ćwiczenie 17

Oy jest osią symetrii trójkąta ABC, w którym = (2, 5), = (2,5). Wynika z tego, że wierzchołek C może mieć współrzędne

RgEihNIzditKm
A
Ćwiczenie 18

Wskaż okrąg symetryczny względem osi Ox.

Rn6jGDWuPdmAm