Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał
A
Ćwiczenie 1

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji g.

R16jYtKOQ4Y6y1

Maksymalny przedział, w którym funkcja g jest rosnąca, ma długość

R1aWkXHskhAbq
A
Ćwiczenie 2

Wskaż wykres funkcji, która jest malejąca w przedziale 0,3.

Ry1JknkfgDOl2
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem abstraktu.
A
Ćwiczenie 3

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji k.

RBOlb9JKejEro1

Maksymalny przedział, w którym funkcja k jest malejąca, to

RJidEQKWKaNte
B
Ćwiczenie 4

Wskaż wykres funkcji niemalejącej, której dziedziną jest zbiór -2,-1,0,1,2.

R12i6t26yjLNp
Wysłuchaj nagrania abstraktu i zastanów się, czego jeszcze chciałbyś się dowiedzieć w związku z tematem lekcji.
B
Ćwiczenie 5

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji t.

RhqHB1l0u43Q21

Maksymalny przedział, w którym funkcja t jest malejąca, ma długość

RBGBNzGD3RX2o
A
Ćwiczenie 6

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f.

R1A2YTh1RfV0V1

Odczytaj z wykresu i zapisz:

 1. maksymalny przedział, w którym funkcja f jest rosnąca,

 2. długość maksymalnego przedziału, w którym funkcja f jest malejąca.

A
Ćwiczenie 7

Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji g.

 1. Podaj długość maksymalnego przedziału, w którym funkcja g jest rosnąca.

 2. Podaj przedział o długości 2, w którym funkcja g jest malejąca.

  REzW87LzTa7Q41

A
Ćwiczenie 8

Korzystając z wykresu funkcji p, który jest przedstawiony na rysunku, podaj:

 1. maksymalny przedział, w którym funkcja p jest niemalejąca,

 2. maksymalny przedział, w którym funkcja p jest nierosnąca.

  RGNWwPRojLmwU1

A
Ćwiczenie 9

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f.

R1GNH7AHE2u4I1

Odczytaj z wykresu i zapisz:

 1. przedziały, w których funkcja f jest rosnąca,

 2. przedziały, w których funkcja f jest malejąca.

A
Ćwiczenie 10

Wykres funkcji t przedstawiony jest na rysunku.

R1YhY3ELqY9Wz1

Ustal, czy funkcja t

R1XqzetXtouTK
A
Ćwiczenie 11

Z wykresu funkcji f odczytaj i zapisz:

 1. maksymalny przedział, w którym funkcja f jest malejąca

 2. maksymalny przedział, w którym funkcja f jest rosnąca

  R1Izg2FrQnQcM1

B
Ćwiczenie 12

Na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji g.

 1. Odczytaj maksymalny przedział o długości 2, w którym funkcja g jest rosnąca.

 2. Odczytaj maksymalny przedział o długości 2, w którym funkcja jest malejąca.

  R1UtXEJ534hRZ1

B
Ćwiczenie 13

Na rysunku przedstawiono wykres funkcji k. Odczytaj z wykresu i zapisz:

 1. maksymalne przedziały, w których funkcja k jest nierosnąca,

 2. maksymalne przedziały, w których funkcja k jest rosnąca.

  RzmwuLg0Rflz11

B
Ćwiczenie 14

Rysunek przedstawia wykres funkcji t.

RWWgcJhqYot4N1

Ustal, czy

R1a8Z9hTKQX1j
B
Ćwiczenie 15

Odczytaj z przedstawionego na rysunku wykresu funkcji f

 1. maksymalny przedział o długości 2, w którym funkcja jest rosnąca,

 2. maksymalny przedział o długości 3, w którym funkcja jest rosnąca,

 3. maksymalny przedział o długości 2, w którym funkcja jest malejąca,

 4. maksymalny przedział o długości 1, w którym funkcja jest malejąca.

  RlKg3VVhlVewB1

A
Ćwiczenie 16

Rysunek przedstawia wykres pewnej funkcji.
Określ maksymalne przedziały, w których ta funkcja jest malejąca, rosnąca, stała.

R1Fg5TlzA4DqC1
Animacja pokazuje wykresy różnych funkcji. Należy określić przedziały, w których funkcja jest malejąca, rosnąca lub stała.