Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku
Ćwiczenie 1

Zapisz w punktach przepis na pisemne mnożenie liczby od 1 do 99 przez liczbę od 1 do 9.

Ćwiczenie 2

Zbuduj skrypt, który po naciśnięciu klawisza T narysuje trójkąt równoboczny o długości boku 100.

Wskazówka

Skopiuj skrypt na rysowanie kwadratu (kliknij w niego prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję duplikuj), następnie popraw zaznaczone na rysunku wartości.

Ćwiczenie 3

Zbuduj skrypt, który po naciśnięciu klawisza S narysuje sześciokąt równoboczny o długości boku 80.

Ćwiczenie 4

Zbuduj skrypt, który po wybraniu zielonej flagi narysuje poniższą figurę o długości boku 120. Zapisz najpierw przepis‑algorytm rysowania figury w punktach.

Ćwiczenie 5

Zbuduj skrypt, który po naciśnięciu klawisza P narysuje prostokąt o szerokości 200 i wysokości 100.

Ćwiczenie 6

Zbuduj skrypty, które po naciśnięciu klawiszy 0 i 8 narysują odpowiednio cyfry 0 i 8.

Wskazówka

Narysuj najpierw cyfry na kartce papieru w kratkę i zaplanuj długości poszczególnych boków i przesunięć. Następnie zapisz przepisy‑algorytmy rysowania w punktach.