Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
classicmobile
Ćwiczenie 1

Jeśli liczba a jest większa od liczby b i liczba b jest większa od liczby c, to

R111IrN2b12e5
static
K
Ćwiczenie 2

Do każdego podpunktu narysuj osobną oś liczbową, dobierz odpowiednią jednostkę i zaznacz punkty o podanych współrzędnych.

  1. A= 8, Z=12, D=3

  2. E=6, S=15, L= 27

  3. O=10, N=45

  4. B=30, I=70, R=90

  5. Ą=50, Ę=75, Ź=100

Wpisz do tabeli litery odpowiadające danym liczbom. Odczytaj hasło.

Zakodowane hasło
12
10
15
70
50
90
8
3
12
75
15
10
30
70
6
45
70
6
100
27
6