Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał
A
Ćwiczenie 1

W punkcie (1, 3) przecinają się wykresy funkcji

RSZmrcj62SqGg
A
Ćwiczenie 2

Proste o równaniach 2x-3y=0x+y=5

RiXXOfsZBW4za
B
Ćwiczenie 3

Wykresy funkcji fx=-3x-6, gx=ax+4hx=5x+b mają punkt wspólny leżący na osi Ox. Wynika z tego, że

R1J4uic137CIV
B
Ćwiczenie 4

Dane są punkty A=0,2, B=1,-1, C=-3,5, D=-2,-2 oraz funkcje określone wzorami fx=-3x+2, gx=2x+2, hx=-x+2, kx=-32x+12. Wówczas

RFE2puYJBryRq
A
Ćwiczenie 5
R16xZXF5Ximkx1
Zadanie interaktywne.
A
Ćwiczenie 6

Rysunki przedstawiają interpretację geometryczną układów równań. Przyporządkuj układy równań odpowiednim rysunkom.

 1. x-2y=1-2x+4y=4

 2. x+2y=33x-y=2

 3. x+y=12x-y=2

 1. R1WH3nIfX9MKK1

 2. RqCg7YmV9XcRX1

 3. R1RyuZBBC8fyw1

 4. RfBqe3GrzjzbN1

A
Ćwiczenie 7

Dany jest układ równań 2x+y=-3ax+by=6 z niewiadomymi y . Wówczas

R1LqhRWY2KS1c
B
Ćwiczenie 8

Wyznacz wszystkie wartości ac, dla których układ równań ax+y=56x-2y=c nie ma rozwiązań.

C
Ćwiczenie 9

Wyznacz wszystkie wartości m, dla których rozwiązaniem układu równań x-y=m2x-5y=3m-1 jest para liczb x,y, takich że x>0y>0.

A
Ćwiczenie 10

Wykresy funkcji fx=-2x+4gx=x+7 przecinają się w punkcie

R1VemNfwRBYMU
A
Ćwiczenie 11

Wskaż układ równań, którego geometryczna interpretacja przedstawiona jest na rysunku.

R15MBnCwCqA2Y1
RZcqPrl5FpLj6
A
Ćwiczenie 12

Rozwiązaniem układu równań x+y=53x+2y=3 jest para liczb

RarxABm22HrB4
A
Ćwiczenie 13

Wskaż układ równań, który ma nieskończenie wiele rozwiązań.

RGl1pQuItHISC
A
Ćwiczenie 14

Rozwiązaniem układu równań x+y=-22x-3y=0 jest para liczb x,y, takich że

Rw29XBQyn4KPG
B
Ćwiczenie 15

Rozwiązaniem układu równań x+by=-2ax-4y=3 jest para liczb x=1y=1. Wynika stąd, że

RKR2Td2Vixqlp
B
Ćwiczenie 16

Rozwiązaniem układu równań 5x+2y=111x+5y=-3 jest para liczb x,y, takich że

R1OsEEFSJv9Ve
B
Ćwiczenie 17

Układ równań 14x-21y=63ax+6y=-18 z niewiadomymi xy ma nieskończenie wiele rozwiązań, jeśli

R1Xj3ysGLLJX5
A
Ćwiczenie 18

Wyznacz współrzędne punktu, w którym przecinają się wykresy funkcji fg.

 1. fx=-4x, gx=x+10

 2. fx=2x-5, gx=x-6

 3. fx=-x+4, gx=3x-8

 4. fx=13x-23, gx=38x-58

classicmobile
Ćwiczenie 19

Który układ równań ma dokładnie jedno rozwiązanie?

RoDDS3zwFIREt
static
A
Ćwiczenie 20

Rozwiąż układ równań i podaj jego interpretację geometryczną.

 1. 4x=-8x+2y=4

 2. 2x-y=317y=51

 3. x+y=-32x+y=-1

 4. 2x+y=32x-3y=-9

A
Ćwiczenie 21

Rozwiąż układ równań i podaj jego interpretację geometryczną.

 1. 2x+y=23x-2y=-4

 2. 2x+3y=-14x+7y=-3

 3. 2x+3y=-15x+6y=-4

 4. 3x+4y=14x+5y=2

A
Ćwiczenie 22

Rozwiąż układ równań i podaj jego interpretację geometryczną.

 1. 95x-57y=38-60x+36y=-24

 2. 119x-34y=68-35x+10y=-25

 3. 0,3x-0,3y=0,3-2,5x+2,5y=0

 4. 14x-18y=-18-67x+37y=37

B
Ćwiczenie 23

Wyznacz wszystkie wartości a, dla których układ równań ax-y=52x+3y=-15 ma nieskończenie wiele rozwiązań.

B
Ćwiczenie 24

Rozstrzygnij, czy istnieje liczba b taka, że układ równań 4x-2y=73x+by=10 nie ma rozwiązań.

C
Ćwiczenie 25

Wyznacz wszystkie wartości c, dla których rozwiązaniem układu równań x+2y=c3x+7y=2c-1 jest para liczb x,y, takich że x<0y<0.

C
Ćwiczenie 26

Wyznacz wszystkie wartości mk, dla których układ równań x+3y=mkx-12y=-8 ma nieskończenie wiele rozwiązań.

C
Ćwiczenie 27

Wyznacz wszystkie wartości m, dla których rozwiązaniem układu równań 5x-2y=m-3x+3y=2m-3 jest dokładnie jedna para liczb x,y, spełniająca warunek y=x+1.