Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Przykład 1
RC4tE7h0VkbVo1
Animacja
RGby5JlLL71sg1
Animacja
RFy9Z7NFcSy9e1
Animacja
R1OeW7OnHTNuO1
Animacja
Przykład 2

Zaokrąglimy liczby: 32, 3537 z dokładnością do pełnych dziesiątek.
Na osi liczbowej zaznaczamy punkty odpowiadające tym liczbom.

RBbqLNAphkO0D1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Dla każdej z liczb 32, 3537

  1. liczba 30 jest jej przybliżeniem z niedomiarem

  2. liczba 40 jest jej przybliżeniem z nadmiarem

  • Liczba 32 leży bliżej liczby 30 niż 40. Mówimy, że liczba 32 jest równa w przybliżeniu 30, co zapisujemy

3230

Liczbę 32 zaokrągliliśmy w dół do 30, podając przybliżenie z niedomiarem.

Przykład 3
  • Liczba 37 leży bliżej liczby 40 niż 30. Mówimy, że liczba 37 jest równa w przybliżeniu, co zapisujemy

3740

Liczbę 37 zaokrągliliśmy w górę do 40, podając przybliżenie z nadmiarem.

Przykład 4
  • Liczba 35 leży dokładnie w połowie pomiędzy liczbami 3040. Przyjmujemy, że w tej sytuacji zaokrąglamy w górę, czyli do 40. Mówimy, że liczba 35 jest równa w przybliżeniu liczbie 40, co zapisujemy

3540

Liczbę 35 zaokrągliliśmy w górę do 40, podając przybliżenie z nadmiarem.

Aby zaokrąglić liczbę, nie musimy zaznaczać jej na osi liczbowej. Wystarczy znać zasady obowiązujące przy zaokrąglaniu.

Zaokrąglanie liczb
Reguła: Zaokrąglanie liczb
R127dYH99EDss1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
RdPwNUkkD9irJ1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R4kDQRWmk0ZWI1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Podobnie postępujemy, gdy zaokrąglamy liczby do pełnych dziesiątek tysięcy, setek tysięcy itd.
Aby zaokrąglić liczbę z dokładnością do określonego rzędu, należy zwrócić uwagę na cyfrę z rzędu o 1 niższego. Jeśli tą cyfrą jest 0, 1, 2, 3 lub 4, to zaokrąglamy w dół, jeśli jest 5, 6, 7, 8 lub 9  to w górę.

classicmobile
Ćwiczenie 1
R1H9r4iY3mpJf1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
static
classicmobile
Ćwiczenie 2
R17CAAqUMfv3w1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
static
classicmobile
Ćwiczenie 3

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

RDiiwJQVuvd48
static
classicmobile
Ćwiczenie 4
R1XMqt4dEvA5T1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
static
classicmobile
Ćwiczenie 5
R1YyCDBbTUrJ81
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
static
A
Ćwiczenie 6
Ri3cqskDECrxC1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
K
Ćwiczenie 7

Wyszukaj dane dotyczące liczby mieszkańców poszczególnych kontynentów i podaj te liczby z przybliżeniem do miliona.