Wydrukuj Zapisz jako PDF Dodaj do ulubionych Udostępnij materiał
Przykład 1
R1Vwr29xdR8gN1
R1OVOWMS9Q45l1
R1dxhqCgJIx081
R16S7hbK6EzZ41
Przykład 2

Zaokrąglimy liczby: 32, 3537 z dokładnością do pełnych dziesiątek.
Na osi liczbowej zaznaczamy punkty odpowiadające tym liczbom.

RPkbYN3fUqpe81
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Dla każdej z liczb 32, 3537

  1. liczba 30 jest jej przybliżeniem z niedomiarem

  2. liczba 40 jest jej przybliżeniem z nadmiarem

  • Liczba 32 leży bliżej liczby 30 niż 40. Mówimy, że liczba 32 jest równa w przybliżeniu 30, co zapisujemy

3230

Liczbę 32 zaokrągliliśmy w dół do 30, podając przybliżenie z niedomiarem.

Przykład 3
  • Liczba 37 leży bliżej liczby 40 niż 30. Mówimy, że liczba 37 jest równa w przybliżeniu, co zapisujemy

3740

Liczbę 37 zaokrągliliśmy w górę do 40, podając przybliżenie z nadmiarem.

Przykład 4
  • Liczba 35 leży dokładnie w połowie pomiędzy liczbami 3040. Przyjmujemy, że w tej sytuacji zaokrąglamy w górę, czyli do 40. Mówimy, że liczba 35 jest równa w przybliżeniu liczbie 40, co zapisujemy

3540

Liczbę 35 zaokrągliliśmy w górę do 40, podając przybliżenie z nadmiarem.

Aby zaokrąglić liczbę, nie musimy zaznaczać jej na osi liczbowej. Wystarczy znać zasady obowiązujące przy zaokrąglaniu.

Zaokrąglanie liczb
Reguła: Zaokrąglanie liczb
R1TqkAgXQMycT1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R11p52vO2QwVn1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R1LaZ04TC0ilc1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Podobnie postępujemy, gdy zaokrąglamy liczby do pełnych dziesiątek tysięcy, setek tysięcy itd.
Aby zaokrąglić liczbę z dokładnością do określonego rzędu, należy zwrócić uwagę na cyfrę z rzędu o 1 niższego. Jeśli tą cyfrą jest 0, 1, 2, 3 lub 4, to zaokrąglamy w dół, jeśli jest 5, 6, 7, 8 lub 9  to w górę.

RacUdHUQvQKCD1
Ćwiczenie 1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
R10nOVUBgjVTB1
Ćwiczenie 2
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
RUFFti8r5kpfj
Ćwiczenie 3
Wersja alternatywna ćwiczenia: Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. Możliwe odpowiedzi: 1. Zaokrągleniem liczby 2345 do setek jest liczba 2300 . , 2. Liczba 1060 jest zaokrągleniem liczby 1059 do setek., 3. Zaokrąglenie liczby 194 do dziesiątek jest przybliżeniem z nadmiarem., 4. Zaokrągleniem liczby 3 do dziesiątek to 0 .
R1ILpo681Mg5x1
Ćwiczenie 4
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
RznO8Z78PliIv1
Ćwiczenie 5
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
RTQssKittKsql1
Ćwiczenie 6
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
K
Ćwiczenie 7

Wyszukaj dane dotyczące liczby mieszkańców poszczególnych kontynentów i podaj te liczby z przybliżeniem do miliona.