Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał
Przykład 1
RzlhVr7osJFyB1
Animacja
Przykład 2

Aby przeczytać liczbę większą niż czterocyfrowa, dobrze jest ją zapisać, grupując jej cyfry po trzy, zaczynając od prawej strony i pomiędzy każdą grupą zostawić nieduży odstęp.
Na przykład: zamiast 1789005897 możemy napisać 1 789 005 897.
Wtedy liczbę tę czytamy: 1 miliard 789 milionów 5 tysięcy 897.
Każda grupa trzech cyfr ma swoją nazwę.

RE9zxt3ykkxSm1
Animacja
classicmobile
Ćwiczenie 1
R8cPaYi26QwEd1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
static
classicmobile
Ćwiczenie 2
R171gAFcjsVpQ1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
static
C
Ćwiczenie 3

Popraw błędy w zapisie słownym liczb.

Tabela. Dane

Liczba

Zapis słowny (z błędem)

80 104

osiem tysięcy sto cztery

50 505

pięćdziesiąt pięćset pięć

1 110 890

sto jedenaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt

4 400 050 040

czterdzieści cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy czterdzieści

200 006

dwadzieścia tysięcy sześć

66 008 000

sześćset sześćdziesiąt milionów osiem tysięcy

B
Ćwiczenie 4
RJFzr0wp79Kih1
Krzyżówka. Rozwiązaniem jest liczba, która powstanie z: czwartej cyfry drugiej liczby, trzeciej cyfry trzeciej liczby, drugiej cyfry czwartej liczby i pierwszej cyfry piątej liczby.
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
classicmobile
Ćwiczenie 5
R13Yzl8NAhWNu1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
static
B
Ćwiczenie 6

Uzupełnij tabelę.

Tabela. Dane

setki milionów

dziesiątki milionów

miliony

setki tysięcy

dziesiątki tysięcy

tysiące

setki

dziesiątki

jedności

sto dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt

1
2
3
4
5
6
8
9
0

–--

–--

6
8
9
5
4
8
0
4
4
4
6
7
8
4
4
4

–--

5
6
7
8
9
7
5
6

trzysta pięćdziesiąt tysięcy sto

–--

–--

–--

milion osiem tysięcy

–--

–--

siedem tysięcy siedemnaście

–--

–--

–--

–--

–--

6
7
0
0
0
7
0
0
3

–--

6
8
0
0
0
1
9
6

osiemdziesiąt milionów osiemnaście tysięcy osiemset pięć

–--

Czasami w tekstach duże liczby zapisujemy używając słów: tysiąc, milion, miliard lub ich odpowiednich skrótów: tys., mln., mld.

classicmobile
Ćwiczenie 7
RRFGlamtUznUR1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
static
classicmobile
Ćwiczenie 8
RtRdn2rKNSo221
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
static
classicmobile
Ćwiczenie 9
RieViX3lkc0ta1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
static
C
Ćwiczenie 10

Przeczytaj liczby i zapisz je słowami.

  1. 200 605

  2. 50 500

  3. 13 899

  4. 789

  5. 6780

  6. 1 234 987

  7. 45 679

  8. 23 089 045

  9. 451 987 567

K
Ćwiczenie 11

Znajdź druk na przekaz pieniężny. Wypełnij go na kwotę 134 567 zł. Pamiętaj o zapisie słownym liczby.