Aktualności

Kształcenie na odległość

Programy nauczania i scenariusze zajęć do kształcenia ogólnego

Epodręczniki PO KL

Katalog Zasobów Dodatkowych

Gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość”

Materiały partnerów


Filmy instruktażowe i instrukcje

Wróć do informacji o e-podręczniku Udostępnij materiał Wydrukuj

Zastosowanie map

Source: licencja: CC 0, [online], dostępny w internecie: www.pixabay.com.

Obecna na ścianie w sali geograficznej, ale także w urzędach i biurach – nie zawsze ze względów dekoracyjnych. Przydaje się podczas planowania wycieczki czy wędrówki. Korzystamy z niej jako turyści zwiedzający nowe miejsce, ale także jako mieszkańcy szukający kina, sklepu czy innej placówki usługowej przy nieznanej sobie ulicy. Wykorzystywana jest w planowaniu przestrzennym, w sztabach zarządzania kryzysowego. Jest podstawą sprawnego działania administracji i wojska. Mowa o mapach – tych tradycyjnych (papierowych) oraz cyfrowych. W dzisiejszych czasach są przedmiotami codziennego użytku i mają różne przeznaczenie.

Your goals
  • Sklasyfikujesz mapy pod względem różnych kryteriów.

  • Określisz przykłady zastosowania map w życiu codziennym.

  • Wyznaczysz elementy wspólne wszystkim rodzajom map.

Zgłoś problem