Pokaż spis treści
Wróć do informacji o e-podręczniku

1 17 4 32 26 17 23

Oto zaszyfrowana wiadomość. Uważnie czytaj i rozwiązuj ćwiczenia, a poznasz odpowiedź.

Ćwiczenie 1

Porozmawiajcie:

 • W jaki sposób przekazujemy sobie informacje, jeśli nie możemy się spotkać?

 • Co zrobić, jeśli chcemy, żeby nasza wiadomość była tajna?

 • Czy spotkaliście się już z zaszyfrowanymi informacjami?

Początkowo, w dawnych czasach, informacje przedstawiano za pomocą obrazków.

Pismo hieroglificzne Pismo hieroglificzne Źródło: Shutterstock, tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl.
Pismo hieroglificzne
Shutterstock, tylko do użytku edukacyjnego na epodreczniki.pl

Był to bardzo skomplikowany system. Dowiesz się o nim więcej na lekcjach historii opowiadających o piśmie. Dlatego wymyślono inny sposób, by ludzie mogli przekazywać sobie wiadomości. Znasz go?

Już się możesz domyślać, że do rozszyfrowania informacji potrzebny będzie alfabet. Jak dobrze go znasz?

Ćwiczenie 2

Posłuchaj i spróbuj zapisać w zeszycie wiadomość.

literowanie - Poznasz tajny szyfr Juliusza Cezara, całość Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 3

Jeśli nie udało ci się zapisać całej wiadomości, odtwórz pojedyncze słowa. Słuchaj i notuj.

literowanie - Poznasz Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
literowanie - tajny Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
literowanie - szyfr Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
literowanie - Juliusza Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
literowanie - Cezara Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 4

Za wami ćwiczenie zapisywania wiadomości odczytywanej litera po literze. Teraz poćwiczcie wspólnie literowanie.

 1. Na rozgrzewkę przeliterujcie swoje imiona, nazwy ulubionych zwierząt lub potraw.

 2. Wybierzcie jedno ze słów poniżej i przeliterujcie je wspólnie. Możecie każdej grupie mierzyć czas i sprawdzić, kto jest najszybszy.

  • włóczykij

  • podróżnik

  • wędrowiec

  • koczownik

Ćwiczenie 5

Zastanówcie się, co łączy, a co różni osoby, które nazywamy włóczykijem, podróżnikiem, wędrowcem i koczownikiem.
Sprawdźcie w słowniku języka polskiego, co oznaczają te słowa. Ułóżcie po jednym zdaniu z każdym z nich.

Ćwiczenie 6

To zadanie można przerwać w każdej chwili, naciskając STOP, ale lepiej trochę poćwiczyć.

Ćwiczenie 7

Już w starożytności przesyłano sobie zaszyfrowane informacje. Taką korespondencję prowadził wódz rzymski Juliusz Cezar. Obejrzyj film i samodzielnie zrób maszynę kodującą szyfrem Cezara.

Jak zrobić maszynę szyfrującą Jak zrobić maszynę szyfrującą Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0, muzyka: audiojungle.net.
Ćwiczenie 8
Ćwiczenie 9

Kiedyś w każdej bibliotece były takie katalogi, jak te przedstawione poniżej. Przyjrzyj się, jak zostały ułożone karty katalogowe literatury dziecięcej. Czy dostrzegasz jakąś zasadę?

Rozwiąż test i sprawdź, czy zaznaczona jest dobra odpowiedź. Jeśli tak, przejdziesz do następnego pytania. Zawsze możesz się cofnąć.

Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0
Ćwiczenie 10

Złam szyfr

Ćwiczenie 11

Jesteś coraz bliżej odczytania tajnej wiadomości zaszyfrowanej za pomocą liczb. Przed tobą jeszcze kilka kroków.
Pchnąć w tę łódź jeża lub ośm skrzyń fig.
Dziwne zdanie, prawda? Żeby poznać kolejne wskazówki, rozwiąż test. Sprawdź, czy zaznaczona jest dobra odpowiedź. Jeśli tak, przejdziesz do następnego pytania.

1 17 4 32 26 17 23

Ćwiczenie 12

Pamiętacie tajemniczą wiadomość?

Przepiszcie zdanie „Pchnąć w tę łódź jeża lub ośm skrzyń fig” do zeszytu i ponumerujcie wszystkie litery według wzoru.

P

C

H

N

Ą

Ć

 

W

 

T

Ę

 

Ł

Ó

D

Ź

1

2

3

4

5

6

 

7

 

8

9

 

10

11

12

13

Właśnie odkryliście kod, którym zapisana jest tajna wiadomość!

Ćwiczenie 13

Czy wiesz, co oznacza słowo, które jest rozwiązaniem poprzedniego ćwiczenia? Tak możemy nazwać zdanie o jeżu i skrzyniach.

Contentplus.pl sp. z o.o.,
Ćwiczenie 14

Pangram to doskonała baza do stworzenia tajnego szyfru. Poszukaj w internecie innych pangramów i wybierz ten, który łatwo zapamiętasz. Sprawdź, czy wybrane zdanie na pewno jest pangramem (zawiera wszystkie litery alfabetu). Ponumeruj litery w zdaniu i już możesz przesyłać przyjaciołom sekretne wiadomości. Oczywiście oni też muszą wiedzieć, który pangram jest szyfrem!